Home Hướng dẫnHD Ansys DesignModeler là gì?

DesignModeler là gì?

by admin
70 views

Tổng quan

•  DesignModeler là 1 mô hình khối dựa vào tính năng được thiết kế để bắt đầu vẽ phác thảo 2D, tạo mô hình chi tiết 3D hoặc nhập mô hình CAD nhanh chóng,  đối với tiền xử lý phân tích thiết kế.

Application Fundamentals

•  2 chế độ cơ bản của hoạt đọng đối với việc tạo hình.

–  Phác thảo 2D

–  tạo mô hình 3D

•  các công cụ riêng để nhập và dọn dẹp.

design modeler

Bài viết liên quan

Leave a Comment