Home Inventor Đĩa DVD cài đặt phần mềm Autodesk Inventor 2013 32bit và 64 bit

Đĩa DVD cài đặt phần mềm Autodesk Inventor 2013 32bit và 64 bit

by yen_ty
19 views

[IMG]
Autodesk Inventor Professional 2013 (x86/x64)Autodesk ® Inventor ® 3D CAD sản phẩm phần mềm cung cấp một tập hợp toàn diện, linh hoạt của phần mềm thiết kế cơ khí 3D, mô phỏng sản phẩm, tạo ra dụng cụ, và truyền thông thiết kế. Nhà phát minh sẽ đưa bạn vượt ra khỏi 3D Prototyping kỹ thuật số bằng cách cho phép bạn để sản xuất một mô hình 3D chính xác có thể giúp bạn thiết kế, hình dung và mô phỏng các sản phẩm của bạn trước khi chúng được xây dựng.Digital Prototyping với Inventor giúp các công ty thiết kế sản phẩm tốt hơn, giảm chi phí phát triển, và nhận được để thị trường nhanh hơn.
Các tính năng
Dễ dàng sử dụng và dễ dàng để tìm hiểu, Autodesk ® Inventor ® sản phẩm phần mềm cung cấp một tập hợp linh hoạt các công cụ để thiết kế cơ khí 3D, CAD suất, thông tin liên lạc thiết kế, mô phỏng sản phẩm, hệ thống định tuyến, và thiết kế khuôn mẫu. Với phần mềm Inventor, bạn có thể tích hợp bản vẽ 2D AutoCAD ® và dữ liệu 3D vào một mô hình kỹ thuật số duy nhất, tạo ra một đại diện ảo của sản phẩm cuối cùng có thể cho phép bạn để xác nhận hình thức, phù hợp, và chức năng của sản phẩm trước khi nó được xây dựng bao giờ hết.
Autodesk Inventor Professional 2012 Cải tiến
Autodesk ® Inventor ® Professional 2012 phần mềm cung cấp tất cả các tính năng cốt lõi của Autodesk Inventor 2012, cộng với công cụ mở rộng, hệ thống định tuyến, và các công cụ mô phỏng thiết kế, hình dung và mô phỏng đầy đủ nguyên mẫu kỹ thuật số 3D.
mô phỏng nâng cao
Inventor Professional 2012 giới thiệu mới dễ dàng sử dụng cải thiện môi trường mô phỏng.
* Cải thiện chùm phân tích
* Dễ dàng điều chỉnh khớp trong mô phỏng năng động
dụng cụ nâng cao
Inventor Professional 2012, một trong những công cụ tiêm khuôn mẫu thiết kế lắp ráp dễ dàng nhất để sử dụng, cho phép bạn thêm các thành phần khuôn tùy chỉnh cho các thư viện của bạn.
Cải tiến khác bao gồm:
* Khuôn cụ thể cải tiến tính năng và hình học
* Người dùng xác định khuôn cơ sở và các thành phần nấm mốc
* Cải thiện tích hợp với Autodesk ® Moldflow ® nhựa ép phần mềm mô phỏng
 Nội dung đĩa Inventor 2013 –  64bit: Dung lượng: 3.908Gb
in64
Nội dung đĩa Inventor 2013 –  32bit: Dung lượng: 3.595Gb
inv32
Hướng dẫn cài đặt:
1.Install Autodesk Inventor Pro 2013
2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 ..
or anything matching those templates
3.Use as Product Key 797E1
If you ant to install Inventor Std use Key 208E1
4.Finish the installation & restart Autodesk Product
5.Before clicking on Activate
You have 2 options :
– a) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall
(this is just to disable online serial check)
OR
– b) Click on Activate and it will tell you that your serial is wrong, simply click
on close and click on activate again.
Choose option a or b.
6. Select I have an activation code from Autodesk
7.Once at the activation screen:
start XFORCE Keygen 32bits version or 64bits version
8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched)
9.Copy the request code into the keygen and press generate
10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next
You have a fully registered autodesk product
 

60k/2DVD

Bài viết liên quan