Digital Tutors -Giới thiệu về chuyển động trong Maya

Digital Tutors -Giới thiệu về chuyển động trong Maya
Filehost Mirrors: Rapidgator.net, Uploaded.net | 1.07 GB

In this set of Maya animation tutorials we will learn the intuitive and fun animation tools of Maya. Well learn everything from how to setup animation preferences and create key frames, to learning how animation can be modified from Mayas Timeline and Graph Editor.
Well learn how to animate objects along a path, and how to animate with constraints. Well even cover helpful tips on how to improve your productivity. By the end, youll be equipped with the understanding you need to animate comfortably inside of Maya.
Trong chuỗi bài học này chúng ta sẽ học về những công cụ chuyển động trong Maya. Chúng ta sẽ học về mọi thứ, từ thiết lập cử động đến tạo key frame.
Chúng ta sẽ học cách chuyển động một vật dọc theo 1 đường đi. Bạn cũng sẽ học về những thủ thuật cần thiết để tăng năng suất làm việc. Cuối khoá học bạn sẽ có thể làm chuyển động nhuần nhuyễn trong Maya.
Bài học:
1. Giới thiệu và tổng quan về dự án
2. Thiết lập thông số chuyển động
3. Tạo keyframe và làm việc trên thanh trượt Time
4. Tìm hiểu về Graph Editor
5. Lặp lại 1 chuyển động
6. Chuyển động xoay vòng
7. Làm việc với Editable Motion Trails
8. Chuyển động theo đường
9. Làm viẹc với Parent Constraint
10.Vẽ phác thảo với công cụ Grease Pencil
11. Xem trong thời gian thực với Playblasts
12. Animation layers
13. Chỉnh sửa Gimbal Lock với Mayas Euler Filter

GIá 40k/DVD

Leave a Reply