Home 3ds Max Digital-Tutors : Tạo ra mô hình vũ khí trong 3ds Max và ZBrush (2013)

Digital-Tutors : Tạo ra mô hình vũ khí trong 3ds Max và ZBrush (2013)

by yen_ty
52 views

3dsmaxzbrush

Digital-Tutors : Tạo ra mô hình vũ khí trong  3ds Max và ZBrush (2013)

Intermediate | 2h 7m | 724.42 MB | Project Files: Included | Software used: ZBrush 3.1 and up, 3ds Max 2010 and up

 
 
Trong khoá học này chúng ta sẽ làm viêc với 3ds Max và ZBrush để vẽ và áp vân bề mặt cho một chiếc rìu chiến đấu. Chúng ta sẽ xây dựng model một cái rìu dung cả 2 chương trình, bạn sẽ biết được cách phôi hợp 2 chương trình với nhau. Sau khi vẽ xong model rìu, chúng ta sẽ tô màu cho nó trong ZBrush. Sau đó chúng ta sẽ tạo vân bề mặt. Sau khi hoàn thành khoá học bạn sẽ có kinh nghiệm về xây dựng một model hoàn chỉnh
 
Giá 40k/DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment