Digital Tutors – Thiết kế dàn nhân vật trong Photoshop CS5 (2013)

 
 

Digital Tutors – Thiết kế dàn nhân vật trong Photoshop CS5 (2013)
English | 1h 35m | AVC 1280×720 15 fps | AAC 128 Kbps 32.0 KHz | 396 MB
Genre: eLearning | Level: Advanced
Trong chuỗi hướng dẫn này chúng ta sẽ học những bước thiết kế đơn giản để tạo ra 1 dàn nhân vật. Bạn sẽ được tự do sang tạo những nhân vật độc đáo nhưng vẫn đảm bảo mang lại cảm giác đồng nhất cho thế giới giả tưởng của bạn.
Chúng ta sẽ tạo ra 1 dàn nhân vật kiểu giả tưởng, chia ra làm 2 phe: phe cai trị và phe nổi loạn. Chúng ta sẽ nghiên cứu về cách thiết kế hình dạng nhân vật để có được sự độc đáo cũng như là tập trung vào tong màu để dàn nhân vật có vẻ thống nhất.
Dùng những kỹ thuật được học, bạn sẽ có thể thiết kế 1 dàn nhân vật từ đầu, hay giải quyết vấn đề yếu kém trong thiết kế nhân vật.
 
Bài học:
1.Giới thiệu và tổng quan về dự án.
2. Thiết kế hình dáng
3. Co dãn tỉ lệ
4. Thiết kế với kỹ thuật vẽ khối
5. Dùng tong màu.
6. Dùng tong màu (tiếp theo)
7. Nhịp điệu
8. Thêm màu sắc
9. Thiết kế những nhân vật khác
10. Tóm tắt khoá học và phương hướng phát triển.
 
Giá 40k/DVD

Leave a Reply