Digital Tutors – Thiết kế một Tri-Fold Brochure trong InDesign (2013)

Digital Tutors – Thiết kế một Tri-Fold Brochure trong InDesign (2013)

English | 2h 20m | AVC 1280×720 15 fps | AAC 128 Kbps 32.0 KHz | 683.7 MB
Genre: eLearning | Level: Intermediate

Trong chuỗi bài học này chúng ta sẽ học cách tạo ra một Tri-fold Brochure trong InDesign. Chúng ta bắt đầu bằng việc học cách thiết lập các tuỳ chọn và sắp xếp các trang thành 1 chuỗi. Chúng ta sẽ học các gộp các file có kích cỡ trang khác nhau vào trong 1 file. Sau đó chúng ta sẽ học cách làm việc với hình ảnh và nội dung. Cuối cùng, chúng ta sẽ xuất file PDF và tất cả những file lien quan vào trong cùng 1 đường dẫn
Giá 40k/DVD

Leave a Reply