DVD Documentation và Cast hướng dẫn sử dụng phần mềm NX6, NX7, NX8, NX8.5

 Mỗi phiên bản gồm 4 đĩa
phanmemnx7
Documentiation
Moldwizard ( ENgineering database)
Cast Online Libary
Video NX6
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
 
Riêng NX8.5 Không có file cast.
 

50k/DVD