DVD file cài đặt phần mềm 3DsMax 2014

Autodesk 3ds Max v2014 (x64)
Autodesk 3ds Max v2014 (x64) | 3.1GB
Phần mềm thiết kế được dùng cho nhiều lĩnh vực như mỹ thuật công nghiệp, kiến trúc, dân dụng,.. sử dụng  để dựng nội ngoại thất, render,…cho ra những mô hình giống thật với các thông số ánh sáng, vật liệu được xử lí thông minh.

30k/DVD

Leave a Reply