DVD hướng dẫn- Làm chủ Catia v5 trong vòng 12 giờ

81600049aff3d2a057874c0d09eef354

 

Nội dung DVD gồm
1 – Bao gồm 275 videos hướng dẫn và minh họa đầy đủ với tổng thơi gian hơn 12 tiếng.
2 – Thể hiện chi tiết tất cả các công cụ, thao tác, quy trình thiết kế, từ căn bản đến nâng cao.
3 – DVD hướng dẫn theo phong cách giảng dạy tại các trường đại học của Mỹ. Mô tả chi tiết từng thao tác nhấp chuột
4 – Bao quát hết tất cả Module, công cụ, chức năng … và bổ sung các lời khuyên, kinh nghiệm thiết thực nhất về khía cạnh thiết kế.
5 – Bao gồm các chủ đề: Sketcher and Constraints, Part Design, Wireframe And Surface Design.

Một số hình ảnh trích từ DVD

81758302yd3 4c06e540107433f88115eaa761207aec structuredesign2 51CQ7L2EujL

Price:  50k  1 DVD