DVD hướng dẫn mô phỏng cơ cấu Mechanism đầy đủ

Đây là mô đun mô phỏng cơ cấu rất hay trong proe, nếu bạn đang nghiên cứu phần này thì không nên bỏ qua hướng dẫn này. Thời lượng dạy hơn 2 tiếng rưỡi, dung lượng khoảng 1,3Gb. Dưới đây là nội dung đĩa:
 
b1
Nội dung mỗi chương và thời lượng như sau:
1. 1-1-slider_crank.avi (9:58)
2. 10-1-spring_measure.avi (2:17)
3. 10-2-compressor.avi (7:16)
4. 11-1-cam.avi (5:35)
5. 11-2-gear.avi (4:10)
6. 12-planet.avi (6:59)
7. 13-1-forktruck_lift.avi (15:00)
8. 13-2-valve_SOHC.avi (10:24)
9. 3-1-blower.avi (6:30)
10. 4-3-barrier_connnect.avi (6:14)
11. 5-1-speedy_return.avi (7:23)
12. 6-1-lamp.avi (17:20)
13. 6-2-fan.avi (8:58)
14. 7-1-spring.avi (6:15)
15. 7-2-helix_ball.avi (8:56)
16. 8-1-barrier_gate.avi (3:02)
17. 8-2-four_bar.avi (3:55)
18. 8-3-chain.avi (6:11)
19. 8-4-linkage.avi (4:56)
20. 8-5-notch.avi (3:08)
21. 8-6-trace_curve.avi (2:50)
22. 9-motion_envelope.avi (1:57)

File thực hành

b2 b3

80k/DVD

 

Leave a Reply