Home CAD/CAMUnigraphics NX DVD hướng dẫn những thủ thuật trong phần gia công của NX8 và NX8.5

DVD hướng dẫn những thủ thuật trong phần gia công của NX8 và NX8.5

by yen_ty
96 views

Những thủ thuật này là những kinh nghiệm riêng hoặc những phần hướng dẫn không có sẵn trong phần help hoặc các tài liệu bên ngoài.
Hướng dẫn này tập trung chính vào việc sử dụng các lệnh cũng như quản lý quá trình gia công nhanh hơn, chính xác hơn đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn trong quá trình lập trình gia công cho sản phẩm.
Hướng dẫn tùy chỉnh các thông số cũng như dữ liệu theo phong cách riêng của người dùng, phù hợp cho người thường dùng nhiều về phần CAM của NX.
Thông tin DVD
Thời lượng: 6 giờ 30 phút
Dung lượng:  4 Gb
Chất lượng 1920×1080
thuthuatnx85

                                                                                    Giá : 130.000vnđ

Nội dung:
01.       NX8         – Howto post cutter offset, D.
02.       NX-          Reducing the cost of innovation through re-use and adaptation
03.       NX           CAM – Modify Geometry Synchronous Technology
04.       NX           A to z Working with Units
05.       NX           A to z NX CAM Milling Tips
06.       NC           PROGRAMMING -How to make the best use of CAD for NC programming
07.       NC           PROGRAMMING – Take full control of Feature Based Machining using the Machining Knowledge Editor
08.       NC           PROGRAMMING – Introduction to the new milling enhancements in NX 8.5 CAM
09.       NC           PROGRAMMING – Introduction to Feature Based Machining in NX
10.       NC           Programming – How to use Volume-Based 2.5 D Milling to program prismatic parts
11.        NC PROGRAMMING – -How to fully control your tool paths using Generic Motion
12.       NC           PROGRAMMING – How to make any hole with NX CAM
13.       NC           Data Mgmt – How to create and manage an NC work package
14.       How        to use profile tool in unigraphics
15.       How        to use line tool in unigraphics
16.       NX           Manufacturing – Create tool list in Manufacturing using template file.
17.       CUSTOMIZATION   – -Howto create a NX CAM custom operation template
18.       NC           PROGRAMMING – -Howto quickly react to design changes with CAD_CAM
19.       NC           PROGRAMMING – -Howto use Feature and Operation Teaching to customize FBM in NX
 

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment