Home CAD/CAMUnigraphics NX DVD Hướng dẫn phần gia công nâng cao trong NX8

DVD Hướng dẫn phần gia công nâng cao trong NX8

by yen_ty
91 views

Ban đầu bạn sẽ được ôn lại cũng như được hướng dẫn đầy đủ các lệnh gia công có trong Unigraphics NX8, sau đó là quá trình áp dụng gia công thực tế cho rất nhiều sản phẩm, những quá trình gia công này đều có các cấp độ dễ đến khó, hướng dẫn bao trùm nhiều quy trình gia công, có hướng dẫn chỉnh sửa toolpath để tối ưu hóa đường chạy dao. Hướng dẫn này thích hợp cho những người đi làm cần học để áp dụng vào công việc thực tế.
Thông tin DVD:
Chất lượng: 1929×1080
Thời lượng: 4 giờ 5 phút
Dung lượng: 2,4 Gb
tronbonx
 

Giá : 130.000vnđ

Nội dung:
01.NX CAM – Cavity Mill (Follow part & Periphery)
02.NX CAM – Contour Area
03.NX CAM – Contour Area & Z-Level Profile
04.NX CAM – Contour Text & Planar Text
05.NX CAM – Streamline
06.NX Manufacturing – Create tool list in Manufacturing using imported part file.
07.NX Manufacturing – Flow Cut Reference Tool with some options.
08.NX8 -10 extend tool path cutting
09.NX8 -11 machine data library in CAM
10.NX8 – 3 2D drilling U.NX8-4 macro 2D drill
12.NX8 – 5 hole milling
13.NX8 – 6 2D cavity mill
14.NX8 – 8 shortest tool length report
15.NX8 – 9 Non cutting move optimization
16.NX8 – cam surface contour
17.NX8 – Change line color in Drafting
18.NX8 – Contour Area with non-steep option.
19.NX8 – Create CAM Setup template using -Browse for a Setup Part-
20.NX8 – Cycle Parameter Set Config
21.NX8 – Divide toolpath with clearance plane specified.
22.NX8 – Edit tool path manually.
23.NX8 – Tool to library Auto feed speed
24.NX8 – Toolpath divided by holder.
25.NX8 – Toolpath using Contour Area operation – Traverse internal holes and trim by boundary.
26.NX8 Workpiece process for rotation table
27.NX8 IPW fixture Setup
28.NX8- Machining Data Basic 01Ệavi
29.NX8.0 – Arrangements Basic – part 1 of 2
30.NX8.0 – Arrangements Basic – part 2 of 2
31.NX8.0 – Arrangements Manufacturing 01
32.NX8.0 – Contour Surface Area Tutotrial 01
33.NX8.0 – Display tool path without object hiligth.
34.NX8.0 – Divide tool path
35.NX8.0 – Feature Based Machining
36.NX8.0 – Multiaxis Machining example
37.NX8.0 – Swarf Toolpath
38.NX8.0 – Text and Engraving – 4x machining
39.NX8.0 – Tube Connec 5x Machining
40.NX8.0 – VoluMill High Performance Toolpaths 01
41.NX8.0 – WireED Machining Basic tutorial
42.NX8.0 – ZLevel news – part 1 of 2
43.NX8.0 – ZLevel news – part 2 of 2
44.NX8.0 Finish Floor Basic
45.NX8.0 Minco Success
46.UG NX CAM-Planar Milling
 
 

 

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment