DVD hướng dẫn sử dụng Rhino 3D – Rhino 3D Tutorials

rino3dGiá : 50.000vnđ
Hướng dẫn các thao tác lệnh trong bản vẽ sketch, xuất bản vẽ, tạo các mô hình vật lí hoặc xây dựng ý tưởng, Rhino 3D cung cấp các công cụ để tạo mô hình 3D chính xác và các công cụ nâng cao như rendering, mô phỏng, xuất bản vẽ, phân tích, công nghệ, và gia công.
Rhino có thể xây dựng và hiệu chỉnh, phân tích, và chuyển đổi các đường mặt và khối NURB trong một cửa sổ. Rhino còn hỗ trợ tốt trong việc thiết kế ngược thuận lợi trong việc tạo mẫu nhanh tạo các mô hình từ các đám mây điểm.

Những mô hình 3d có thể được in, xuất file để đưa lên web, thiết kế các mẫu chữ,… tạo các hiệu ứng đặc biệt,hoạt cảnh, …
Dưới đây là nội dung và hình ảnh video của một số bài học minh họa.
Trích đoạn 1 video:

Video 1 bài học trong DVD:

Price:  50.000 vnd/DVD