DVD Video hướng dẫn thiết kế nâng cao trên phần mềm TopSolid Design

Hướng dẫn tập trung vào những lệnh nâng cao cho người đã biết qua phần thiết kế của phần mềm này đó là các lệnh tùy chỉnh, lựa chọn thư viện, tham số thiết kế, hướng dẫn thiết kế, tạo xuất bản vẽ, tạo khối lắp đơn giản, tạo sản phẩm theo family, xuất biên dạng từ file part đã có, tạo phím tắt và các tùy chọn thiết kế riêng theo người dùng, tìm các thành phần trùng, vẽ khối 3d từ file cad dxf hoặc hình có sẵn, tạp các khối hình học phức tạp,..
Thông tin DVD:
Thời lượng 4giờ 31 phút
Dung lượng 2,5 Gb
topsoliddesign
Giá: 140.000 vnd
Thông tin cụ thể trong hướng dẫn:
adv design1
adv design2

Leave a Reply