DVD Video hướng dẫn xuất bản vẽ inventor 2011

Tạo bản vẽ với Inventor 2011 (Thời gian: 88 phút)

Bạn có cần để tạo ra các bản vẽ 2D bằng cách sử dụng Autodesk Inventor? Khóa học này hướng dẫn bạn qua các tính năng và chức năng được sử dụng phổ biến nhất cho việc tạo ra các bản vẽ được xuất dựa trên các mô hình tham chiếu 3D. Trong khóa học này, bạn sẽ biết cách làm thế nào để xem bản vẽ, thêm kích thước, chú thích, tùy chọn hiển thị, và rất nhiều các lệnh và các tùy chọn khác cho chi tiết. Vấn đề làm việc với các bản vẽ lắp đã được giải quyết dễ dàng. Khóa học này cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra Exploded views, Balloons, Parts Lists, Bill of Materials, Assembly Section Views, và thậm chí làm thế nào để thiết lập các định dạng của riêng của bạn hoặc theo mẫu.
Nội dung đĩa có thể xem qua tiêu đề của mỗi video bên dưới.
11 draw1 11 draw2
 

30k/DVD

 

Leave a Reply