DVD_ Cẩm nang học CATIA phiên bản V5R21-CATIA User Companion V5R21 Training

Giải pháp nghiên cứu qua mạng internet (WLS) là một hệ thống kiến thức, hỗ trợ kỹ thuật dễ dàng tiếp cận. WLS cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và hướng dẫn từ một nguồn  được đảm bảo tối đa. Sổ tay sử dụng CATIA là một gói hướng dẫn chính thức, một mục rất cần thiết để dễ dàng làm quen với một sản phẩm CATIA mới.

2.1 Sử dụng cho DMU (2CD).
Sổ tay sử dụng cho DMU cung cấp các hỗ trợ đào tạo gồm những sản phẩm sau:
CATIA/ENOVIA DMU Navigator (định hướng), DMU Space Analysis (phân tích không gian), and DMU Optimizer (Tối ưu hóa). Ngoài rất nhiều những kỹ năng và công việc thiết kế trên máy tính hay còn được gọi là hệ thống hỗ trợ thực thi điện tử (EPSS), Sổ tay sử dụng cho DMU còn cung cấp những lời khuyên tốt nhất về các quy trình mô hình số hóa.
Cẩm nang sử dụng cho thiết kế Cơ khí với CATIA (4CD).
Sổ tay thiết kế Cơ khí tương tự như một khóa học dành cho những người thiết kế. Sản phẩm này gồm 3 phần chính:

  • Thuyết minh giao diện và Nguyên lý sử dụng CATIA V5. Người sử dụng sẽ biết về cấu trúc, chức năng và cách để bắt đầu một bản thiết kế bằng những tính năng cơ bản thích hợp.
  • Thiết kế Cơ khí nói chung bao gồm mô hình 3D, bản vẽ kỹ thuật 2D, lắp ghép chi tiết trong các mối tương quan, liên kết, và cả công cụ Quản lý cho người dùng.
  • Để thúc đẩy nâng cao kĩ năng của người sử dụng, thiết kế và các chỉ dẫn được sắp xếp theo một dòng chảy logic. Sổ tay sử dụng CATIA cho thiết kế Cơ khí được xây dựng dựa trên bản V5, các kĩ năng được sắp xếp từ cơ bản tới nâng cao. Sản phẩm này có thể hiểu, được sử dụng như một hệ thống hỗ trợ điện tử cho một vài sản phẩm cơ khí ngay cả với mức kết nối PLM.

2.3. Sổ tay sử dụng CATIA cho các chi tiết dạng tấm – Sheet Metal (CD).
Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách để thiết kế một chi tiết dạng tấm bằng sự liên kết các tính năng mô hình hóa cơ bản. Tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của người sử dụng có thể được tích hợp vào thiết kế, kết quả cuối cùng là mẫu chi tiết trải phẳng được tính toán bằng những tiêu chuẩn hoặc thông số của nhà máy về độ uốn cho phép một cách phù hợp. Những lời khuyên cũng như khuyến cáo trong việc thiết kế chi tiết dạng tấm, trong việc lựa chọn những công cụ tốt nhất cũng được đề cập tới. Tất cả những lí thuyết khái quát trong mỗi bài sẽ được kết hợp vào tối thiểu 2 bài tập. Sổ tay sử dụng CATIA thiết kế chi tiết dạng tấm hữu ích khi đi kèm Sổ  tay sử dụng CATIA thiết kế Cơ khí (làm quen với CATIA V5, phác thảo và thiết kế chi tiết).
2.4. Sổ tay sử dụng CATIA thiết kế bề mặt (CD).
Sản phẩm này hướng dẫn người sử dụng quy trình thiết kế các bề mặt trong Cơ khí. Sau khi có góc nhìn tổng quan về các công cụ cơ bản, người sử dụng theo một qui trình gồm 7 bước từ dựng mô hình khung dây tới chi tiết hoàn thiện bằng phương pháp thiết kế bề mặt. Tại mức cao nhất, người sử dụng sẽ nhận được phương pháp toàn diện và chính xác nhất để thiết kế bề mặt; bao gồm phân tích chất lượng, hiệu chỉnh, tạo mặt lượn. Sổ tay thiết kế bề mặt này là phần mở rộng, nâng cao của thiết kế bề mặt trong Sổ tay sử dụng CATIA Thiết kế Cơ khí. Mục đích hướng tới là các bề mặt kỹ thuật có độ chính xác cao.
2.5. Sổ tay sử dụng CATIA phân tích Cấu trúc (CD).
Sổ tay Phân tích cấu trúc mô tả các Cấu trúc bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Cho phép người sử dụng phân tích các vòng lặp ngắn bên trong quá trình thiết kế. Sau những mở đầu về phân tích cấu trúc của chi tiết, Sổ tay sẽ hướng dẫn chia nhỏ chi tiết, xác đinh đặc tính, chịu tải và các ràng buộc. Thuyết minh, tính toán cách để phân tích và lưu trữ thông tin. Và cuối cùng là mô tả các công cụ khác nhau để hiển thị kết quả bằng hình ảnh hoặc video. Trong đó còn kể tới phương pháp cải tiến để phù hợp với yêu cầu kĩ thuật. Sổ tay dùng 1 đến 2 sản phẩm dễ nhất và thể hiện nhiều phương pháp nhất tới người sử dụng.
2.6. Sổ tay sử dụng CATIA phân tích cấu trúc mở rộng (CD).
Dựa trên cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn, Sổ tay sử dụng CATIA phân tích cấu trúc mở rộng mô tả các công cụ, đã được nhắc tới trong Phân tích cấu trúc nâng cao. Nó tập trung vào 3 nội dung chính: phân tích cơ cấu, phân tích động học, phân tích chuyên sâu. Bài học đầu tiên, Sổ tay thuyết minh sự khác nhau giữa các kiểu kết nối được tìm thấy giữa các chi tiết với nhau trong một cơ cấu. Sổ tay cũng hướng dẫn người sử dụng lựa chọn mục tiêu cần chú ý trong quá trình hoạt động cơ khí. Tại bài học thứ hai, các công cụ nâng cao được cung cấp bởi phân tích cấu trúc Elfini bao gồm quá trình và quản lí dữ liệu phân tích. Bài học thứ ba bàn về tác động ngược với Elfini. Tại cuối mỗi bài học, người sử dụng có thể tự đánh giá việc tiếp thu các bài học qua các bài tập thực hành.
 
Tuy nhiên mình tổng hợp vào 2 đĩa DVD để đở chi phí cũng như thuận lợi hơn cho các bạn. Mọi người có thể tham khảo thêm thông tin về bộ tài liệu này trên mạng.
 

60k/2DVD