DVD_ Documentation tài liệu hướng dẫn chính hãng cho Catia V6R2012

CATIA là giải pháp PLM của hãng Dassault Systemes cho các sản phẩm số và mô phỏng. CATIA V6 đi đầu cho giải pháp phát triển sản phẩm cho tất cả các tổ chức sản xuất, từ chuỗi các nhà cung cấp của OEMs đến những nhà sản xuất nhỏ độc lập. Hàng loạt chức năng cho phép CATIA V6 phù hợp với rất nhiều ngành công nghiệp khác nhau như hàng không vũ trụ, tự động hóa, công nghiệp thiết bị, điện tử, điện, đóng tàu, thiết kế máy móc và hàng tiêu dùng, ngoài ra còn được ứng dụng thiết kế trong ngành kim hoàn, may mặc. CATIA V6 chỉ là giải pháp có khả năng hoàn thiện quá trình phát triển sản phẩm, từ mẫu sản phẩm ban đầu với các đặc tính kĩ thuật tới sản phẩm cuối cùng, dựa trên phương pháp tích hợp và liên kết toàn diện. Nó tạo điều kiện hợp tác công nghệ thực sự bất chấp các nguyên tắc khác nhau của các hãng, bao gồm phong cách, mẫu thiết kế, thiết kế cơ khí, thiết bị, hệ thống công nghệ, quản lí số, gia công, phân tích và mô phỏng.
 

 
The new environment views of projects provides access to specifications for details of all participants in the value chain.
Circuit Board Design (CBD)
Servesas the basis for effective cooperation within the framework ofcomputer-aided design of electronic and engineering products, thanks tothe design process of Printed Circuit Board (PCB), which ensureshigh-tech industries, new benefits.
Electrical Harness Installation (EHI)
Integrationof knowledge at the earlier stages of development can significantlyimprove quality and provide new opportunities in the design ofelectrical harnesses.
3D Functional Tolerancing & Annotation (FTA)
Improvedthree-dimensional display master model and increase productivity byallowing users to automatically create fichersy FT & A.
Photo Studio (PH1)
Provides a final alignment of projects with a realistic simulation of the model.
Functional Molded Parts (FMP)
Strengthensupport functional simulation for the design of parts with complexmachining, extending this unique approach to new manufacturingprocesses.
Cast & Forged Part Optimizer (CFO)
Provides higher performance engine design and chassis thanks to its unique features auto-draft.
VPM Navigator (VPN)
 

Price:  50k.   1DVD