Home CAEAnsys DVD_ Phần mềm tính toán mô pỏng vật lí ANSYS Multiphysics 13 32bit

DVD_ Phần mềm tính toán mô pỏng vật lí ANSYS Multiphysics 13 32bit

by yen_ty
15 views
pmemansys
ANSYS 13 64 bit | 6 GB

 

ANSYS Multiphysics 13 có đầy đủ các công cụ tính toán phức tạp, bao gồm lĩnh vực Vật Lý, modul phân tích điện EMAG ( tĩnh điện, tĩnh từ, dẫn điện, phân tích tần số, …vv… ) và modul phân tích động lực học chất lỏng ( phân tích sự ổn định của chất lỏng, phân tích chất lỏng nén được hay không nén được, phân tích dòng chảy tầng, phân tích dòng chay hỗn loạn, phân tích dòng chảy đối lưu tự nhiên, phân tích dòng chảy đối lưu cưỡng bức, phân tích sự truyền nhiệt trong chất lỏng, phân tích dòng chảy nhớt …vv… ).
ANSYS Multiphysics có khả năng mô hình hóa mô hình thật của sản phẩm, hoặc có thể trao đổi dữ liệu với các hệ thống CAD thông dụng như Pro/Engineer, UniGraphics NX, CATIA …vv… thông qua các định dạng tệp tin trung gian như .IGES, .SAT, .STEP, .IGS …vv…
 
 

Price:  60 k.   2 DVD

 

 

Bài viết liên quan