DVD_ Plugin DSS CATIA V5R21 ENOVIA MultiCax Plug

ENOVIA chỉ là một giải pháp PLM, mang đến một sản phẩm đã được kiểm chứng sau khi thống kê rộng rãi, hướng tới sự cải tiến. Sản phẩm và giải pháp ENOVIA liên kết các hãng, ngành, và nguyên tắc của những nhà kỹ thuật, hướng mọi người làm việc theo tiêu chí “một phiên bản của sự đúng đắn”. ENOVIA mang tới sản phẩm và giải pháp cho các hãng lớn cũng như cho các công ty vừa và nhỏ.

CATIA V5R21 ENOVIA MultiCax Plug-in (x86 + x64, 2011, MULTILANG) | 930 MB
18-04-2014 11-39-08 SA

Thư mục crack là solidquad, sau khi cài xong thì copy file crack .dll vào đường dẫn mặc định như bên dưới là xong, nếu không biết nó nằm ở đâu thì nhấn F3 để tìm. ( tìm thư mục bin rồi paste file .dll vào)

C:\Program Files\Dassault Systemes\B21\win_b64\code\bin

1. Những lợi ích của khách hàng.
Khá nhiều khách hàng cảm thấy môi trường phức tạp của các sản phẩm CAD/CAM, cả 2D và 3D. Vấn đề này có thể do phiên bản cũ đã lỗi thời, đến lúc thay bằng một phiên bản mới nhưng vẫn cần thiết phải giữ lại những dữ liệu cần thiết nhất. Hoặc cũng có thể các sản phẩm khác nhau lại đòi hỏi các bộ phận cơ, điện, phần mềm có cấu hình khác nhau. Một lí do khác, một hàng khi mở rộng sẽ có rất nhiều nhà cung cấp, khi đó dữ liệu của họ sẽ có sự trao đổi, có khả năng họ là thành viên của các chuổi cung cấp dữ liệu sử dụng hệ thống CAD khác nhau. Với tất cả những vấn đề đó, việc thiết kế hiệu quả nhất chỉ khi người thiết kế nắm bắt và xử lí được mọi tình huốn gặp phải, phải nắm được nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. MultiCAx cung cấp công cụ cần thiết để chuyển đổi các dữ liệu CAD bên ngoài thành dạng thích hợp trong môi trường số hóa và để hỗ trợ thực thi tốt nhất gồm tổng quan, phát hiện sự bất cập, động học, điều chỉnh và sử dụng kết nối ENOVIA. Người sử dụng CATIA có thể được lợi từ  môi trường multiCAx, tạo ra khả năng tối ưu hóa thiết kế khi có sự kết hợp, hòa trộn giữa các đối
tượng của CATIA và multiCAx.
2. Tổng quan về sản phẩm.
MultiCAx có khả năng tận dụng đặc tính của dữ liệu từ nhiều hệ thống CAD. MultiCAx có thể nhận dữ liệu 3D của I-DEAS, Pro/ENGINEER, Unigraphics, SolidEdge, Inventor, SolidWorks, ACIS, Parasolid, DELMIA, CATIA Version 4, CATIA Version 5 và các định dạng khác (IGES, STEP, STL, SLP, OBJ Wavefront, VRML, I-DEAS IFF ).
MultiCAx cũng có thể được sử dụng trong mối liên kết với ENOVIA để hình dung một mẫu số hóa của multiCAx, bao gồm các chi tiết dựng bởi multiCAx và mối liên kết với CATIA để kích hoạt dữ liệu không phải của hệ thống CATIA, thường được sử dụng trong môi trường phát triển các sản phẩm lai (giữa nhiều hệ thống dữ liệu).
3. Đặc điểm cần chú ý.

  • Tổ chức đầu tư riêng biệt cho CAD trong khi vẫn hỗ trợ thiết kế và quá trình xây dựng mẫu số hóa.
  • Hợp tác làm việc, với dữ liệu được kết hợp từ nhiều hệ thống CAD khác nhau.
  • Vị trí, kích thước chính xác của các chi tiết MultiCAx được xác đinh bởi công cụ mô hình số hóa và thiết kế, có thể kể đến như mặt phẳng, hệ thống tọa độ, trục.
  • Hỗ trợ trong lắp ráp: tại vị trí lắp ráp được hỗ trợ, liên kết mang hướng giải quyết được kích hoạt  tự động và chính xác, chèn vào trong cấu trúc sản phẩm.
  • Người sử dụng có thể chèn dữ liệu MULTICAx trực tiếp vào mô hình số, hoặc bằng cách sử dụng chế độ xử lí theo nhóm, người sử dụng có thể chuyển dữ liệu MultiCAx sang dữ liệu CATIA V5 và sau đó mở tất cả bằng CATIA, DMU.
  • Không có bất kì yêu cầu nào về bản quyền quốc tế tại vị trí mà MultiCAx đã được sử dụng.

Chú ý: Xem xét, tham khảo cẩn thận cấu hình để biết các định dạng mà CATIA V5R21 có thể mở. Một số định dạng không sử dụng được trên CATIA V5R21 như SW2011, NX7.5, v.v…
 

Price:  50k.   1DVD