Home Uncategorized DVD_Hướng dẫn Autodesk 3DS Max 2013 – CADLearning

DVD_Hướng dẫn Autodesk 3DS Max 2013 – CADLearning

by yen_ty
19 views

CADLearning for Autodesk 3ds Max 2013 | 2.59 GB


Bộ video hướng dẫn bởi CADLearning  sẽ giúp bạn bắt đầu với các công cụ để xây dựng mô hình 3D, hoạt hình, tạo phối cảnh, kết hợp và lập kế hoạch trước khi sản xuất. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để áp dụng các vật liệu, cảnh và ánh sáng, camera quan sát vào các đối tượng một cách hợp lý tránh trường hợp sai lầm trong thao tác và dẫn tới việc Render tốn nhiều thời gian.
Thông tin chi tiết:
253 video hướng dẫn
Thời gian : 14 giờ , 54 phút, 51giây
Có đính kèm file thực hành
Tác giả: Steven Schain
 
Nội dung khóa học:

 • Chương 1. Getting Started
 • Chương 2. Pre-Production and Planning
 • Chương 3. Modeling
 • Chương 4. Materials
 • Chương 5. Lighting
 • Chương 6. Rendering
 • Chương 7. Cameras
 • Chương 8. Animation ( Tạo hoạt ảnh )
 • Chương 9. Effectsand Dynamics ( mô phỏng động )
 • Chương 10. IK và Rigging
 • Chương 11. Scripting
 • Chương 12. Scene Assembly
 • Chương 13. Output
 • Chương 14. LEED Lighting Analysis
 • Chương 15. Lighting the Scene
 • Chương 16. Scene Materials
 • Chương 17. Lighting Analysis for Presentation
 • Chương 18. Rendering an Analysis

Price:  50k

 

 

Bài viết liên quan