DVD_Phần mềm quản lí vòng đời sản phẩm mới nhất Dassault Systemes CATIA PLM Express V6 R2013.

DSS CATIA PLM Express V6 R2013 (x86/x64) | 12.12 GB

Được thiết kế đặc thù cho các hãng vừa và nhỏ, CATIA PLM Express là giải pháp linh hoạt “tất cả trong một”, dễ dàng thâm nhập ở mức chấp nhận được với PLM (Hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm) theo yêu cầu của thực tế, dựa trên cơ sở vai trò của từng ngành công nghiệp cụ thể và mối liên hệ giữa chúng. CATIA PLM Express cung cấp đúng những công cụ phù hợp cho đúng người và phát triển cùng với họ. Kết hợp tất cả những điểm mạnh từ thiết kế trên CATIA với Quản lí thông tin sản phẩm của nhóm cộng tác về ENOVIA, CATIA PLM Express là giải pháp giúp SMBs (các doanh nghiệp vừa và nhỏ) có thể chấp nhận PLM.
 
Mọi người vui lòng chọn 1 trong 2 hệ điều hành là 32bit hoặc 64 bit, mỗi loại gồm 2DVD.

30k/DVD