DVD_Phần mềm tính toán Autodesk Quantity Takeoff 2013 External

 

DVD_Phần mềm tính toán Autodesk Quantity Takeoff 2013 External (x86/x64) | 2 GB


Với phần mềm Autodesk Takeoff  việc xây dựng dự toán, tính toán chi phí cho nguyên liệu nhanh hơn, dễ dàng hơn, và ước lượng chi phí chính xác hơn. Có thể tạo ra đồng bộ, xem dự án toàn diện kết hợp các thông tin quan trọng từ việc xây dựng mô hình thông tin (BIM) từ các phần mềm như Revit Architecture, Revit Structure và phần mềm Revit MEP, cùng với hình học, hình ảnh, và dữ liệu từ các công cụ khác. Việc này có thể làm bằng tay  hoặc tự động, sau khi hoàn thành xuất sang Microsoft Excel, và xuất bản sang định dạng DWF.

Price:  50k