Home Catia DVD_Plugin phân tích CAE Abaqus 6.11 cho CATIA V5-6R2012

DVD_Plugin phân tích CAE Abaqus 6.11 cho CATIA V5-6R2012

by yen_ty
14 views

Abaqus cho CATIA V5 đưa công nghệ phân tích phần tử hữu hạn (FEA) vào trong môi trường giao tiếp với người sử dụng CATIA V5. CATIA V5 giúp việc thiết kế mạnh mẽ và linh hoạt, Abaqus cho CATIA V5 dựng mô hình và mô phỏng các mô hình cũng tương tự như vậy. Kết quả là một gói hoàn thiện trong đó FEA đã được mô phỏng, kiểm duyệt kĩ trong quá trình thiết kế.
 
Chúng tôi đã hợp tác với các nhà lãnh đạo của nhiều ngành công nghiệp khác nhau trên toàn cầu, bao gồm cả khách hàng trong lĩnh vực điện, tự động và hàng không vũ trụ, nhằm mục đích định hướng phát triển cho Abaqus bằng cách chi tiết hóa, đánh giá sơ bộ những đặc tính mới. Với những thông tin hữu ích từ họ, Abaqus cho CATIA V5 khắc phục những bất cập mà không hề tách rời CATIA V5. Các công cụ tự động, các mã lệnh kích hoạt Abaqus để tùy biến và tối ưu hóa, giúp bạn dễ dàng thực hiện được một cách bình thường:

  • Giải pháp linh hoạt thúc đẩy phát triển sản phẩm: thiết kế kỹ thuật sử dụng CATIA V5, sau đó Abaqus thực hiện việc mô phỏng chính những thiết kế đó với sự kết hợp hiệu quả giữa đối tượng hình học và phân tích mô hình.
  • Tích hợp đầy đủ giải pháp nhằm cung cấp dữ liệu cho các công cụ lưới của CATIA V5.
  • Hỗ trợ CATIA V5 các kết nối nâng cao, thông minh, kết xuất, tối ưu hóa mô hình và phân tích cụm, cơ cấu.
  • Khả năng phân tích trong trạng thái tĩnh, động, nhiệt tuyến tính hay phi tuyến tính.
  • Các công nghệ tiên tiến để mô hình hóa các tổ hợp nhiều chi tiết có mối tương quan phức tạp.
  • CATIA được coi như đòn bẩy xác định đặc tính tuyến tính của vật liệu, hoặc mở rộng ra bao gồm cả đặc tính phi tuyến tính.

Giá : 50.000

Bài viết liên quan