Home Hướng dẫn Epubor DRM Removal 0.6.1Loại bỏ DRM trong PDF, ePub, Mobi

Epubor DRM Removal 0.6.1Loại bỏ DRM trong PDF, ePub, Mobi

by yen_ty
17 views
Epubor DRM Removal

GIỚI THIỆU

Epubor DRM Removal là công cụ giúp bạn loại bỏ DRM từ Adobe, Kindle, Nook, Sony eReader, Kobo,… để đọc eBook ở bất cứ nơi nào. Công cụ hỗ trợ bất kỳ sách như ePUB, PDF, Mobi, AZW, Tpz, AZW4.
Epubor DRM Removal

Tính năng chính:

  • Loại bỏ DRM từ EPUB, PDF, AZW, MOBI, PDB, AZW4,… vì vậy, bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong eBook như chuyển sách cho người khác, chia sẻ sách với gia đình hoặc chuyển đổi, chỉnh sửa sách dễ dàng.
  • Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt, bạn có thể thêm nhiều DRM tại một thời điểm, chuyển đổi nhiều định dạng DRM khác nhau.
  • Chỉ loại bỏ tập tin DRM mà không ảnh hưởng đến nội dung ban đầu.

Bài viết liên quan