Epubor ePUB DRM Removal 1.7.1Loại bỏ DRM trong ePub

Epubor ePUB DRM Removal

GIỚI THIỆU

ePUB DRM Removal là phần mềm mạnh mẽ để loại bỏ bảo vệ DRM từ adobe digital editions mà không làm giảm chất lượng. Vì vậy, bạn có thể đọc ePub trên Kindle, iPad, iPhone, iTouch, Sony Reader, Kobo, Android, Nook,…
ePUB DRM Removal

Tính năng chính:

  • Gỡ bỏ DRM từ tiêu đề tập tin ePub mà không làm giảm chất lượng.
  • Giải mã hàng chục file ePub DRM từ toàn bộ thư mục ePub.
  • Giao diện người dùng dễ sử dụng.
  • Các tập tin ePub giải mã được lưu vào một thư mục khác, không làm thay đổi tập tin gốc.