Home Mastercam File cài đặt phần mềm Mastercam X7 – phiên bản mới nhất

File cài đặt phần mềm Mastercam X7 – phiên bản mới nhất

by yen_ty
69 views

mastecamx7cd

Mastercam X7 v16.0.5.5 x86 x64 with Libraries-SSQ | 2.44GB

Phát triển bởi CNC Software, Inc, Mastercam là phần mềm CAD / CAM cho phay và tiện từ 2 – 5 trục, cắt dây EDM 2 và 4trục ,gia công 2D và 3D, mô hình hóa bề mặt và khối rắn, artistic relief cutting, and Swiss machining. Phần mềm gia công mạnh mẽ nhất – Mastercam X7, giới thiệu nhiều tính năng mới quan trọng, bao gồm cả các sản phẩm Mill-Turn mới và nhiều hơn nữa.
Mastercam Blade Expert
Blade Expert là một ứng dụng tùy chỉnh thiết kế để tạo ra các đường chạy dao để cắt các phần phức tạp. Blade Expert sẽ cắt cánh bơm, cánh quạt, tua bin, và nhiều hơn nữa. Các đường chạy dao đầu tiên loại bỏ các vật liệu từ giữa cánh. Tiếp theo, họ hoàn thành các cánh và bo tròn cạnh, và sau đó kết thúc với  mặt phẳng. Blade Expert có một giao diện người dùng rõ ràng, chính xác được mô phỏng theo tất cả các đường chạy dao 5 trục hiện đại nhất. Kết quả cuối cùng là một đường chạy dao trơn tru, kết thúc chính xác, và giảm đáng kể thời gian gia công trong chương trình
Mastercam Mill-turn mới
Sản phẩm Mill-Turn làm cho công việc gia công trên trung tâm tiện công suất cao, các trung tâm gia công đầy đủ tính năng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết. Mastercam Mill-Turn sắp xếp hợp lý quá trình lập trình với các thiết lập công việc thông minh được  phù hợp với máy gia công chính xác mà bạn có. Lựa chọn mặt phẳng làm việc thông minh làm cho việc để lựa chọn các trục và  trục dao thích hợp trên mỗi phần chương trình của bạn trở nên dễ dàng thông qua Mastercam’s proven milling and lathe toolpaths
Nội dung đĩa dvd Mastercam X7:
mx7

TÀI LIỆU HỌC MASTERCAM X7

KHÓA HỌC MASTERCAM X7

Hướng dẫn cài đặt win 64bit: và tương tự đối win 32( có file hướng dẫn trong đĩa)
1. Install MasterCAM X7 64bit. Select SIM Type : HASP or NetHASP
2. Copy “mastercam.exe” from crack to <Mastercam X7 progdir> (by default C:\Program Files\mcamx7\) and overwrite original one
3. Install USB-Emulator
ATTENTION!
To install emulator you need Administrator rights!
To install emulator for 64bit Win Vista or Win7 you need to boot computer in mofe F8 > “Disable Driver Signature Enforcement”
Moreover you need to use boot mode F8 > “Disable Driver Signature Enforcement” at every reboot of computer!
3.1. Copy folder “USB_Emul_Win64” to C:
2.2. Run (as Administrator) “mcamX7_hasp_SSQ.reg” for SIM Type > HASP setup or “mcamX7_nethasp_SSQ.reg” for SIM Type > NetHASP and confirm to add info in Windows Registry
2.3. Run ..\USB_Emul_Win64\install.bat and wait until system will find and install new devices
If setup is succesfull you have to see new devices:
Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> SafNet inc. HASP key
Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> SafNet inc. USB key
 

50k/DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment