File cài đặt 3D Flash Animator 4.9 full crack

3D Flash Animator bao gồm mọi công cụ bạn cần cho việc tạo các phim ảnh động bắt mắt, cũng như cung cấp các thành phần tương tác và sức mạnh lập trình để xây dựng các giao diện trang web phức tạp cùng các trò chơi phong cách arcade. Mọi tác vụ đều được thực hiện thông qua một giao diện được thiết kế vô cùng đơn giản và dễ sử dụng

3D Flash Animator gồm một bộ các công cụ vẽ và tô màu tiên tiến. Các tùy chọn cọ vẽ bao gồm các hiệu ứng 3D kèm theo tính năng tạo lông và đổ bóng bề mặt. 3D Flash Animator có nhiều giao diện phim ảnh động khác nhau. Bạn có thể lựa chọn từ rất nhiều các hiệu ứng đặc biệt như chuyển động theo quĩ đạo, bố cục chính, làm biến dạng, và tạo hiệu ứng mờ ảo. Thiết lập thời gian giữa các sự kiện có thể tính theo khung hình hay theo giây.

Mặc dù Flash không trực tiếp hỗ trợ 3D, 3D Flash Animator có khản năng tạo các phim ảnh động 3D và xuất ra dưới dạng tập tin Flash. Các mẫu hình 3D có thể ươợc nhập hay xây dựng ngay trong giao diện chương trình. Các mẫu này sau đó có thể được tạo chuyển động bằng nhiều hiệu ứng đặc biệt.

3D Flash Animator cho phép bạn khai thác sức mạnh của Actionscript 3. Bạn có thể sử dụng các đoạn mã để kiểm soát mọi khía cạnh của bộ phim. Giao diện lập trình này rất dễ sử dụng, đồng thời người dùng cũng được cung cấp các trình thuật sĩ cùng các công cụ dò lỗi. Ngôn ngữ lập trình đã được lược giản nhằm đơn giản hóa cho phù hợp hơn với việc phát triển các phim và trò chơi động tương tác.

Dung lượng 10Mb

20k/CD 

Leave a Reply