File cài đặt Autodesk AutoCAD Plant 3D 2012, 2013

autoacdplant

                                                                                                                                  50k/DVD

Autodesk AutoCAD Plant 3D 2012 SP2 | 2.4GB

DVD này gồm hai file premium và ultimate của gói phần mềm autocad 2013, đây là công cụ dùng để hỗ trợ thiết kế cũng như giải quyết các bài toán về bố trí layout cho nhà máy một cách phù hợp nhất với các công cụ tuy đơn giản mà mạnh mẽ. Bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian khi dùng gói phần mềm chuyên dùng này cho công việc chuyên thiết kế các dự án nhà máy lớn.

One Response

  1. Tiến October 31, 2016

Leave a Reply