Home Autodesk Revit File cài đặt Autodesk Revit AMS V.2014

File cài đặt Autodesk Revit AMS V.2014

by yen_ty
61 views

a4

Autodesk Revit Ams v2014 | 6.6 Gb

Autodesk Inc. Design and Creation Suites cung cấp nhiều tính năng mới cho các ngành xây dựng , thiết kế sản phẩm và công nghiệp thông qua công cụ điện toán đám mây ưu việt . Autodesk Revit AMS V.2014 tích hợp tính năng mới hỗ trợ mạnh mẽ cho ngành kiến trúc , MEP và xây dựng .
Phần mềm Autodesk Revit mô hình hóa ý tưởng ( BIM ) của bạn một cách cụ thể và chuyên nghiệp . Giúp cho kết cấu công trình đạt chất lượng cao , tiết kiệm năng lương tối ưu . Một giải pháp lý tưởng cho một dự án xây dựng tầm cỡ .
– Autodesk Revit Architecture 2014
Phiên bản  Autodesk Revit Architecture 2014  mô hình hóa một cách chính xác ý tưởng của các kiến trúc sư . Bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ đặc biệt , việc tạo nên mô hình hóa thông tin (BIM) quy trình công việc trở nên thật dễ dàng và chính xác tuyệt đối . Thể hiện đầy đủ và cụ thể ý tưởng ,nội dung và mục đích thiết kế của kiến trúc sư .
Nội dung đĩa:
ams
File hướng dẫn cài đặt:
1.Install Autodesk Revit Architecture 2014 or Autodesk Revit MEP 2014 or Autodesk Revit Structure 2014
2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 ..
or anything matching those templates
3.Use as Product Key:
– 240F1 for Autodesk Revit Architecture 2014
– 589F1 for Autodesk Revit MEP 2014
– 255F1 for Autodesk Revit Structure 2014
4.Finish the installation & restart Autodesk Product
5.Before clicking on Activate
You have 2 options :
– a) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall
(this is just to disable online check) it will tell you that an internet Connection is Required
simply click on close and click on activate again
OR
– b) Click on Activate and it will do an online check, simply click
on close and click on activate again.
Choose option a or b.
6. Select I have an activation code from Autodesk
7.Once at the activation screen:
start XFORCE Keygen 32bits or 64bits version
8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched)
9.Copy the request code into the keygen and press generate
10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next
You have a fully registered autodesk product

 60k/2DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment