File cài đặt Autodesk Sketchbook Designer 2012

desksket
Autodesk Sketchbook Designer 2012 x32-x64 ISO (Multilanguage)English | 968 MB

Phần mềm thiết kế dạng vector và hybrid raster, trước đây được gọi là Alias. Chúng gồm hai bộ SketchBook Pro, SketchBook Designer, giúp bạn nhanh chóng chuyển các ý tưởng, bản vẽ từ giấy hay bút vẽ điện tử thành các vector.

40K/DVD

Leave a Reply