Home Đa Phương Tiện File cài đặt Cebas Product Visual Technology 3d Max (2010-2012)

File cài đặt Cebas Product Visual Technology 3d Max (2010-2012)

by yen_ty
47 views

Cebas Product Visual Technology 3d Max (2010-2012) | 594 MB

Cebas Product Visual Technology 3d Max (2010-2012) | 594 MB


Những nội dung trong đĩa:
Cebas PSD-manager
finalDOF
finalFlares
FinalRender
FinalToon
scalpelMAX
ThinkingParticles
VolumeBreaker
Những modul mới :
Cebas PSD-manager 3.0
finalDOF v.1.5
Final Flares v.1.5 – v.1.5 Build SP1

50K/CD

Bài viết liên quan

Leave a Comment