File cài đặt crack download Vero Visi 20

crackvisi
Vero Visi v20.0 Multilanguage | 1.19 GB
VISI đã được biết đến như một trong các giải pháp CAD/CAM/CAE hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp khuôn nhựa và khuôn dập. VISI kết hợp độc đáo các ứng dụng cho việc tích hợp tất cả các khung dây, bề mặt và khối gia công 2D, 3D 5 trục và gia công tốc độ cao. VISI ứng dụng công nghệ tiên tiến cho việc thiết kế khuôn ép phun bao gồm phân tích lưu lượng vật liệu, hoàn thiện việc thiết kế khuôn dập và thiết lập các đường chạy dao sao cho năng xuất đạt được là tuyệt đối thông qua các ứng dụng chuyên nghiệp.
Vero Software cung cấp các giải pháp chuyên dụng nhằm loại bỏ những hạn chế về mặt giao tiếp giữa các hãng phần mềm CAD/CAM, chuyển đổi mô hình linh hoạt giữa khối và bề mặt theo yêu cầu của hệ thống phần mềm.
Nội dung đĩa:
víi20

File hướng dẫn cài đặt:
Install VISI20
– At the End of the Installation UNSELECT: Install password file
– VISI20 Installation is finished
– Install the Vero Licensing Kit which is located at the DVD in:
\CYGiSO\VeroLicServerInst19
– At the Installation of the Licensing Kit select:
Install the Vero license manager
Install the Vero License Server
Install the Vero feature profile manager
– At the Server Name or IP Adress enter your local IP (example: 127.0.0.1)
– At the End of the Installation it asks:
Do you have a Vero License Server password file?
Select: No
– Start the Vero v19 License Manager (if its not started automatically
after the Licensing Kit Installation)
– Click on the tab: ‘NETWORK/ADVANCED LICENSING’ and copy the Lock-Code
to the clipboard
– Start the Keygen and paste the Lock-Code from the clipboard
– Save the generated license file (lservrc) in the folder where you have
installed the Vero Licensing kit. For Example:
C:\VeroLicensing19\LicenceManagerServer
– Open a Text-Editor (Notepad for example) and open the file: licence.cfg
which is located in: C:\VISI20\System
after the file is opened goto the line: $ Servers = “” ;_msg_(148)%_size_(40)
at “” you enter your local IP adress again.
– save the file
– Install the latest Update which is located at the DVD in:
VISI_Update

50.000 vnd/DVD

 

Leave a Reply