File cài đặt full Allegorithmic Substance Designer v3.5.0 Mac OSX

Allegorithmic Substance Designer v3.5.0 Mac OSX-XFORCE | 141.74 MB

Bây giờ trong phiên bản 3.5, với một độ xem 3D mới, một quy trình làm việc được cải thiện với Photoshop và Profiler.
Chất thiết kế 3 là công cụ của sự lựa chọn cho tất cả các công việc texturing của bạn, cho dù bạn đang làm việc trên Trò chơi hoặc hoạt hình / VFX. Nó đã được đã được lựa chọn bởi rất nhiều, từ các hãng uy tín và tổng thể các hãng phim lớn trên thế giới như là một trung tâm trong các công việc của họ.
Substance Designer bao gồm thiết kế chuyên dụng và nâng cao vị thế các tính năng và công cụ như một hệ thống trạm trộn tuyệt vời, cho phép bạn hàng loạt quá trình tạo nhiều lưới và kết cấu cùng một lúc, một liên kết trực tiếp với Adobe Photoshop để cho các nghệ sĩ sử dụng các công cụ mà họ muốn cho công việc, các bộ lọc cài sẵn mạnh mẽ và hơn để tăng tốc độ tạo kết cấu, tất cả điều này trong một môi trường độc đáo phi tuyến tính.

Price 50K

Leave a Reply