File cài đặt full cho Aspen Technology aspenONE 8.2 Supplemental

Aspen Technology aspenONE 8.2 Supplemental 3DVDs | 9.1 Gb

Aspen Technology, Inc, một nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm và dịch vụ cho các ngành công nghiệp xử lý, phiên bản ản năm 2013 với sự ra mắt của đổi mới ngành công nghiệp cho quá trình sản xuất và cải tiến đáng kể để Kỹ thuật của công ty và sản xuất và chuỗi cung ứng sản phẩm.
Đưa ra trước hơn 650 khách hàng AspenTech, nghĩ rằng các nhà lãnh đạo, người có ảnh hưởng ngành công nghiệp, và các chuyên gia quá trình, từ hơn 40 quốc gia, việc phát hành 8.2 của tính năng phần mềm aspenONE:
Với aspenONE mới. Một giao diện người dùng dựa trên web mới cho phép các chuyên gia ngành công nghiệp quá trình làm việc với các phần mềm aspenONE bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Làm việc từ một màn hình hiển thị, người dùng có thể làm việc với các sản phẩm AspenTech dễ dàng như truy cập vào một trang web và với sự đơn giản của những cử chỉ cảm ứng đa điểm. Tại các doanh nghiệp có thể trao quyền cho các phạm vi rộng nhất của người sử dụng để khai thác sức mạnh của phần mềm AspenTech – tất cả mà không sản phẩm đào tạo chuyên ngành hoặc cài đặt máy tính để bàn.
aspenONE Exchange. Thị trường nội dung đầu tiên của quá trình công nghiệp cung cấp một cơ sở dữ liệu cho các kỹ sư để nguồn dữ liệu thiết bị, nội dung của bên thứ ba, và các nguồn lực AspenTech trực tiếp từ Aspen Plus ® và Aspen HYSYS ® cho nhanh hơn, quá trình thiết kế chính xác hơn. Sử dụng khả năng tìm kiếm mạnh mẽ aspenONE Exchange, các kỹ sư đã có một vị trí để tìm kiếm để tìm thông tin ngay tại thời điểm thích hợp để xây dựng mô hình chi tiết hơn trước đó trong quá trình thiết kế. Bằng cách cung cấp nội dung trong aspenONE Exchange, các nhà sản xuất thiết bị và các nhà phát triển bên thứ ba có thể trực tiếp tiếp cận với kho dữ liệu lớn nhất của ngành công nghiệp của các kỹ sư quá trình.
Aspen PIMS Platinum. Aspen phần mềm PIMS Platinum cung cấp cho các nhà hoạch định nhà máy lọc dầu với một trực quan, giao diện web cho phép lập kế hoạch để đánh giá nhiều phương án một cách nhanh chóng. Phiên bản 8.2 của Aspen PIMS Platinum cho biết thêm khả năng để chạy các trường hợp quy hoạch và sửa đổi dữ liệu trực tiếp trong quan điểm flowsheet dễ dàng xác định các cơ hội thị trường. Các nhà hoạch định có thể hình dung khó khăn, đánh giá kinh tế, và xem tác động trực tiếp của việc điều chỉnh kế hoạch để đưa ra quyết định có lợi hơn.
Những tiến bộ trong kỹ thuật phần mềm aspenONE. Những cải tiến sản phẩm mới nhất bao gồm mở rộng các khả năng mô hìnhkhối trong Aspen Thêm phần mềm cho hóa chất đặc biệt và các ngành công nghiệp hoá chất nông nghiệp; chức năng để “Plant View” cho phép các kỹ sư chọn thông tin thời gian cụ thể và hình dung làm thế nào những biến nhà máy đã thực hiện theo thời gian cho tốt hơn hỗ trợ quyết định và xử lý sự cố và cải tiến phần mềm Đánh giá kinh tế Aspen cho phép các kỹ sư để đảm bảo thiết kế phù hợp với yêu cầu an toàn RP 14C API để đánh giá kinh tế chính xác hơn về tài sản dầu khí từ thiết kế ý tưởng cho dự toán chi tiết.

200K/3DVD

Leave a Reply