File cài đặt full cho cimatron E11

Cimatron E11 Build 11,0003,1199,675 (P3) (x86/x64) | 6.19 GB

CimatronE là một giải pháp tích hợp CAD / CAM cho toolmakers và nhà sản xuất của các bộ phận rời , cung cấp đầy đủ tính kết hợp giữa các quá trình sản xuất , thông qua thiết kế và cả đến khi giao hàng.
Về Tập đoàn Cimatron
Cimatron phát triển và phân phối phần mềm CAD / CAM cho các ngành công nghiệp . Với hai dòng sản phẩm chính, GibbsCAM và CimatronE, Cimatron phục vụ cho tất cả các lĩnh vực sản xuất, cung cấp các giải pháp chuyên ngành khuôn mẫu và các nhà khuôn dập liên hoàn, cũng như các giải pháp để gia công phay tiện 2,5-5 trục .
Xếp hạng trong số sáu CAD / CAM các nhà cung cấp hàng đầu trong tất cả các khu vực trên toàn cầu, Cimatron có các công ty con ở châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu, và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ độc lập được chứng nhận trong hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ đáp ứng và bán hàng hiệu quả và kỹ thuật, giúp các doanh nghiệp sử dụng phần mềm Cimatron để tối đa hóa tiềm năng của họ.
Các giải pháp đầy đủ Cimatron của sử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện có để tăng tốc độ sản xuất và rút ngắn thời gian giao hàng. Thiết kế và phát triển bởi các nhà sản xuất và toolmakers với rất nhiều kinh nghiệm trên sàn cửa hàng, cả hai dòng sản phẩm của Cimatron là dễ dàng để tìm hiểu và trực quan cho các chuyên gia sản xuất người sử dụng chúng.

Price: 50K/DVD

Leave a Reply