File cài đặt full crack mới nhất của Rhinoceros 5.2 SR2

 

TRỌN BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RHINO

KHÓA HỌC RHINO GIÀY DÉP

 

Rhinoceros 5.2 SR2 x86/x64

English | Rhinoceros 5.2 SR2 x86/x64 | 420 MB

Đây là phần mềm dùng công cụ mô hình NURBS rất mạnh,  được thành lập năm 1980, tổng hành dinh tại Seatle Mỹ. Những người thành lập là người phát triển các modul của phần mềm autocad.
Đây là phần mềm rất mạnh trong thiết kế nữ trang, khuôn giày dép, bóp ví,…
Nội dung đĩa:
32
rhinor64
rhino2
 

50k/DVD

Leave a Reply