File cài đặt linkdown crack AutoCAD Civil 3D 2012,2013

autoacdcivi

                                                      Giá : 50.000 vnd/DVD

Autodesk AutoCAD Civil 3D SP1 Portable (2011/E.116.N.0/ENG) | 1.67 GB

AutoCAD Civil 3D là gói phần mềm thiết kế giao thông, hệ thống công trình công cộng, các hệ thống phụ trợ, giúp bố trí đúng mạng lưới theo các mô hình cho trước, quyết định tùy theo thông số vật liệu mà công trình được áp dụng.

Dưới đây là một số thông tin chính của phần mềm.

– Built-in geospatial analysis
– Functions of surface modeling, grading and dynamic dependencies
– Technology of building information model (BIM)
– Intelligent design tool pipelines
– Integrated capabilities of hydraulic and hydrological calculations for controlling stormwater
– Dynamic calculation of the volume of earthworks
– Styles, standards for design and production of documentation
– Visualization and communication
Ext. Information: treatment in the file manual.txt
works on XP

 

Leave a Reply