File cài đặt phần mềm Luxology Mode v7 (Win/Mac/Linux)

z3

Luxology Mode v7.0.1 SP1 (Win/Mac/Linux) | 570MB

Dẫn đầu về đồ họa máy tính và phát triển phần mềm hiệu ứng hình ảnh, Luxology đã ra mắt MODO 701. Trong năm qua, nhóm phát triển đã tiếp nhận một số lượng lớn các thông tin phản hồi của khách hàng và sau đó cải tiến đáng kể cho chức năng cốt lõi trong mô hình, điêu khắc, hình ảnh động, hiệu ứng và công việc rendering.
Điểm nổi bật của MODO 701
– Chuyển động hạt theo quy trình  đơn giản trước khi thiết lập quy trình làm việc
– Phát lại âm thanh và một sửa đổi kênh âm thanh, hình ảnh động để mang gianrtinhs chân thực.
– Cải tiến sơ đồ, giảm độ phức tạp của đồ thị
– Mô phỏng động lực họctheo lớp một cách chuyên dụng, cải thiện đáng kể hiệu suất
– Đơn giản hóa sự phức tạp của vật liệu và bóng đổ
– Cải tiến hiệu suất với nhiều nhiều cảnh lớn như 175x
– Preview render synchronisation đượccải tiến giúp thao tác nhanh hơn 50 lần trong những khung cảnh lớn
– Python mớiđược diễn giải làm cho thực hiện python nhanh hơn nhiều lần
– Không giới hạn mạng rendering

50k/DVD

Leave a Reply