File cài đặt mastercam X, mastercam V10

Mastercam X giao diện khác nhiều so với Mastercxam9 phiên bản này tích hợp khả năng đồ họa cao hơn nhiêu bạn có thể dễ dàng vẽ 3d, các thao tác lập tiến trình công nghệ cũng khác nhiêu .
Nêu bạn muốn tim hiểu sâu hơn có thể vào phần Help trong phần mềm.

Bản MCX trở lên khác hoàn toàn về giao diện so với các bản trước đó! Giao diên X thân thiện với người dùng hơn vì các nút lệnh là các biểu tượng. Tuy nhiên nếu bạn đã biết bản 9 thì bản X cung sẽ OK thôi!
Thiết kế trên mastercam khá dở nên bạn cần phải đầu tư nhiều mới vẽ ngon được! MC gia công thì rất tốt!
Tài liệu về MC rất sẵn. Có thể tìm đc dễ dàng
 
MXpic9
 

50k/DVD

Leave a Reply