Home Maya File cài đặt Maya 2014 32bit/64 bit

File cài đặt Maya 2014 32bit/64 bit

by yen_ty
75 views

Autodesk Maya V2014 WIN64 - ISO
Autodesk Maya V2014 WIN64 – ISO  | 2.12 GB

Phần mềm maya chuyên dùng trong đồ họa mỹ thuật, dựng hình và thiết kế các nhân vật game, hoạt hình.

Những tính năng mới của phiên bản maya 2014

Chỉnh sửa trực tiếp mô hình, hoạt cảnh trực tiếp trên môi trường 3D

Tự động nối các điểm tâm của lưới

Có thêm nhiều plugin hỗ trợ

làm  việc trên môi trường cao cấp hơn, phức tạp hơn

Kiểm soát cách Paint Effects làm việc

Dễ dàng tạo, hiệu chỉnh và debug các điểm của lưới

Dễ dàng tìm lỗi và chỉnh sửa lỗi các đường dẫn của file

30k/DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment