Home Mô phỏng File cài đặt Msc Marc v2013 Classi

File cài đặt Msc Marc v2013 Classi

by yen_ty
37 views
Msc Marc v2013 Classic (x86/x64) | 1.83 GB

marc
Marc là một mục đích chung, phi tuyến hữu hạn giải pháp phân tích yếu tố mạnh mẽ để mô phỏng chính xác phản ứng của sản phẩm của bạn dưới tĩnh, kịch bản nạp năng động và đa vật lý. Marcs tính linh hoạt trong mô hình hành vi của vật liệu phi tuyến và điều kiện môi trường thoáng qua làm cho nó lý tưởng cho giải pháp cho các vấn đề thiết kế phức tạp của bạn. Với công nghệ tiên tiến và phương pháp mô hình hóa, Marc cho phép bạn để mô phỏng hành vi của thế giới thực phức tạp của hệ thống cơ khí làm cho nó phù hợp nhất để giải quyết sản xuất của bạn và các vấn đề thiết kế trong một môi trường duy nhất.
Với các đề án giải pháp thông minh và được thiết kế để cung cấp hiệu suất mà bạn cần bằng cách tận dụng đầy đủ các phần cứng của bạn, kết hợp với một dễ dàng để sử dụng giải pháp mô hình, bạn thực sự có thể phát hiện và khám phá bản chất phi tuyến vốn có. Cho dù thiết kế của bạn liên quan đến biến dạng lớn và chủng, vật liệu phi tuyến, liên hệ phức tạp hoặc tương tác giữa nhiều vật lý, Marc có khả năng giúp bạn giải quyết vấn đề cho bạn cái nhìn sâu sắc về hành vi sản phẩm.

50K/DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment