File cài đặt phần mềm AutoCAD LT 2012-2013

Autodesk AutoCAD LT 2012 SP1 Aio (x86/x64)

Autodesk AutoCAD LT 2012 (2013)  SP1 Aio (x86/x64) | Size : 1.7 GB
Autodesk Autocad Aio Lt 2013 Sp1.1 (x86/x64)

Autodesk Autocad Aio Lt 2013 Sp1.1 (x86/x64) | 1.911 GB

AutoCAD LT là phần mềm tập trung chủ yếu và thiết kế các bản vẽ 2d, giúp thực hiện các giai đoạn thiết kế một cách nhanh chóng và giảm thời gian thực hiện các dự án lớn. Với các chỉ dẫn từ phần mềm sẽ giúp thiết kế dự án một cách chính xác, giúp tạo tài liệu liên quan chi tiết cho các dự án đi kèm.
Phần mềm này giúp quản lí dự án thông qua các nhóm, tối ưu hóa thiết kế của các nhóm. Phần mềm này cũng tích hợp sẵn các kí hiệu, biểu đồ tiêu chuẩn quốc tế kèm theo.

50.000 vnd/DVD

 

Leave a Reply