Home Uncategorized File cài đặt phần mềm Bentley Map PowerView V8i

File cài đặt phần mềm Bentley Map PowerView V8i

by yen_ty
81 views

bentymap
Bentley Map PowerView V8i (SELECTSeries 3) 08.11.09.107 | 474.3 mb

 
Bentley Map PowerView là một sản phẩm của GIS để xem và chỉnh sửa ánh sáng. Nó được thiết kế để giải quyết các nhu cầu đặc biệt và đầy thách thức của các tổ chức bản đồ, kế hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng thế giới. Bentley Map PowerView có thể được sử dụng cho tính năng mô hình hóa quy trình 2D và 3D công việc cũng như xem và redlining.
Đầy đủ chi tiết Bentley Bản đồ PowerView V8i (SELECTSeries 3) 08.11.09.107 và được các liên kết tải về xin vui lòng đọc dưới đây.
Bentley Map PowerView là một trình độ công cụ nhập liệu GIS 3D. PowerView có thể được sử dụng để xem và đánh dấu của BentleyMap các tập tin cũng như các định dạng GIS khác. Nó cũng có thể được sử dụng để thực hiện chỉnh sửa ánh sáng và lấy lại tính năng trong lĩnh vực này hoặc trong văn phòng. Trình duyệt dữ liệu có thể được sử dụng để truy vấn và báo cáo về các tính năng trong dự án. Bản đồ có thể được dùng để tạo ra các bản đồ chuyên biệt và ghi nhãn.

 Price: 50K

Bài viết liên quan

Leave a Comment