Home Uncategorized File cài đặt phần mềm cadcam IronCAD Design Collaboration Suite 2012

File cài đặt phần mềm cadcam IronCAD Design Collaboration Suite 2012

by yen_ty
66 views
introcad
IronCAD Design Collaboration Suite 2012 HF1 14 2012 (x86) [2012, ENG] | 1GB

 
IRONCAD – Bằng cách sử dụng một cách tiếp cận mang tính đột phá với thiết kế sáng tạo, IRONCAD là trưởng năng suất để di chuyển những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực 3D. IRONCAD cung cấp một mức độ tự do thiết kế đó chưa từng có trong ngành công nghiệp hiện nay. IRONCADs kéo và thả 3D là một lựa chọn mới cho các hệ thống tham số truyền , cung cấp một cách dễ dàng chưa từng sử dụng và năng suất vượt trội.
Inovate – công nghệ giữa người xem ngày nay và hoàn thành gói phần mềm CAD dựa trên Inovate – một giải pháp thiết kế 3D làm việc trong suốt vòng đời sản phẩm. Từ lúc hình thành ý tưởng đến khi hoàn thành, Inovate cho phép người dùng khám phá và đánh giá cơ hội thiết kế sáng tạo tại bất kỳ giai đoạn phát triển sản phẩm. Nó là hoàn toàn phù hợp với các tình huống mà các khái niệm thiết kế 3D phải được xác nhận trước khi cam kết một quá trình thiết kế chính thức. Inovate cho phép thăm dò nhanh chóng và thông tin liên lạc của khái niệm thiết kế 3D thông qua hình ảnh hình ảnh thực tế và hình ảnh động mở rộng quá trình hợp tác. . ..
IRONCAD Draft-Trong nhiều thập kỷ người sử dụng có cần thiết để lựa chọn giữa làm việc trong 2D hoặc 3D, nhiều nhà thiết kế muốn làm việc trong môi trường 2D. Họ thích khả năng kiểm soát và soạn thảo bản vẽ của họ và đến từng chi tiết một cách rõ ràng và hiệu quả. Để những người sử dụng, soạn thảo là một hình thức nghệ thuật, không chỉ đơn thuần là một loạt các đường thẳng trên giấy. Trong khi sự phát triển của mô hình 3D đã thiết kế sản phẩm dễ dàng hơn đối với một số, đối với nhiều người làm việc trong 3D không phải là một điều cần thiết nhưng nó có lợi.
IRONCAD COMPOSE – vô giá cho bất cứ ai có nhu cầu để kiểm tra hoặc hiển thị hình học 3D khối. Từ các nhà thiết kế và các nhà phát triển có nhu cầu chia sẻ một khái niệm hoặc ý tưởng với các đội mở rộng của họ để một người bán hàng trong lĩnh vực này phát triển và trình bày các tùy chọn cấu hình cho một khách hàng tại các điểm bán hàng. Lấy số đo trên bay, dựng chương trình, và thậm chí cả hình ảnh động hiện nay tất cả trong thời gian thực …. hơn.
Translator – Với IronCADs Thiết kế Collaboration Suite, kỹ sư giao tiếp một cách tự do hơn. Hai ACIS và hạt nhân Parasolid cho phép chính xác, lỗi xuất nhập khẩu có nguồn gốc SAT và các tập tin XT cũng như các định dạng file phổ biến như IGES, CATIA V4, và STEP. Thêm cụm TRANS chi phí thấp và thậm chí là định dạng gốc như CATIA V5, Pro / E (Creo), UG / NX, SolidWorks, và Inventor
 

Price:  50K

Bài viết liên quan

Leave a Comment