File cài đặt phần mềm deform 3D hướng dẫn sử dụng deform3D

Deform v.10.0 (2009) | 388 MB

Deform v.10.0 (2009) | 388 MB


DEFORM là một hệ thống tính toán mô phỏng quá trình dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) nhằm phân tích các quá trình tạo hình và sử lí nhiệt khi tạo hình kim loại và các công nghệ liên quan. Bằng việc mô phỏng quá trình sản xuất trên máy tính, đây là công cụ tiên tiến cho phép ngưòi thiết kế và kĩ sư :
• Không cần mặt bằng nhà xưởng để kiểm nghiệm,dễ dàng thiết kế lại khuôn và chế tạo.
• Cải thiện việc thiết kế dụng cụ và khuôn mẫu nhằm hạ giá thành sản phẩm, tiét kiệm vật liệu.
• Rút ngắn thời gian tung sản phẩm mới ra trường.
Không giống như công dụng của các mã FEM, DEFORM được biến đổi cho mô hình biến dạng
Giao diện với đồ hoạ quen thuộc , thân thiện với người sử dụng để dễ dàng chuẩn bị dữ liệu và phân tích do đó người kĩ sư có thể tập chung cho việc tạo hình không quá đi sâu vào hệ thống tính toán.Một yếu tố quan trọng của hệ thống đó là hoàn toàn tự động, tự biến đổi tối ưu việc chia lại lưới cho những bài toán biến dạng lớn.
DEFORM-HT có thêm khoả năng giải bài toán cho mô hình các quá trình sử lí nhiệt. bao gồm thường hoá, ram, tôi, nung, hoá già, thấm các bon. DEFORM –HT có thể dự đoán được đọ cứng, ứng suất dư, biến dạng dư và các tính chất cơ học vật liệu quan trọng của những quá trình sử lí nhiệt.]
1.1 Các sảm phẩm của hệ thống DEFORM
DEFORM -2D (2D)
Sử dụng trên nền UNIX/LINUX (HP, DEC, LINUX)
Và cũng chạy rất tốt với máy tính cá nhân trên nền các window XP/Vista. Có khả năng giải cho mô hình biến dạng phẳng hoặc các chi tiết đối xứng với một mô hình 2 chiều. phiên bản đầy đủ bao gồm các cải tiến mới nhất trong mô hình phần tử hữu hạn, và cũng rất tốt để tạo và nghiên cứu các môi trường. (?).
DEFORM-3D (3D)
Sử dụng trên nền UNIX/LINUX (HP, DEC, LINUX)
Và cũng chạy rất tốt với máy tính cá nhân trên nền các window XP/Vista. DEFORM-3D có khả năng giải được các bài toán phức tạp với mô hình vật liệu 3 chiều và các đặc tính dòng chảy. Nó rất lý tưởng để giải cái bài toán phức tạp, điều mà không hề đơn giản với mô hình 2 chiều.
DEFORM -F2 (2D)
Chạy trên nền các máy tính cá nhân cài đặt Windows XP/Vista. Có khả năng giải các bài toán với mô hình 2 chiều đói xứng hoặc biến dạng phẳng. Rất thuận lợi để giải với các công đoạn từ nhỏ đén trung bình trong mô hình phần tử hữu hạn.
DEFORM –F3 (3D)
Chạy trên nền các máy tính cá nhân cài đặt Windows XP/Vista. Giải rất tốt trong mô hình 3 chiều vơi các bài toán tạo hình ở trại thái thường, ấm và nóng.
DEFORM –HT
Là chương trình phụ trợ cho DEFORM-2D và DEFORM-3D.Nhờ việc bổ xung cho các mô hình biến dạng, DEFORM-HT có thể mô hình hoá các ảnh hưởng của sử lí nhiệt gồm có đọ cứng, cỡ hạt của tổ chức kim loại, biến dạng, ứng suất dư, và hàm lượng các bon.
Nội dung đĩa:
deform
 

Price:  50k.   1 CD