File cài đặt phần mềm điện Advanced Design System 2009

Advanced Design System 2009 (ADS 2011.10) | 3.5GB

Thiết kế hệ thống của ADS (Thiết kế hệ thống nâng cao ) giúp các kỹ sư giải quyết các nhiệm vụ đa dạng của các cơ sở hạ tầng, trong đó bao gồm các thiết bị với nhau (tương tự và kỹ thuật số) tín hiệu từ tần số cao đến DC. Khi được trang bị với một loạt các phương tiện hiệu quả của thiết kế được cung cấp bởi Agilent, nhóm phát triển có khả năng nhanh chóng khám phá những ý tưởng khác nhau và sau đó mô phỏng các đặc tính điện và vật lý của các đề xuất có triển vọng nhất.
ADS cho phép bạn phân tích lưu lượng của dữ liệu trong xử lý kỹ thuật số hoặc phân phối các tín hiệu trong đường dẫn analog / RF. Bạn có thể thực hiện một số bước trong việc phát triển phần tần số cao lên đến việc thực hiện vật lý với ADS, và sau đó di chuyển quá trình trên các phương tiện tự động
Thiết kế (thiết kế vi mạch) từ các nhà sản xuất khác. ADS kết hợp các khả năng phát triển một loạt các thiết bị từ điện thoại di động và máy nhắn tin đến các mạng không dây và hệ thống radar.
 

price:  70K

Leave a Reply