File cài đặt phần mềm điện Advanced Design System 2011

Advanced Design System 2011 (ADS 2011.10)
 Advanced Design System 2011 (ADS 2011.10) | 1.7GB

Hệ thống tiên tiến Thiết kế (ADS) 2011,01, 2011,05 ADS, và ADS 2.011,10 cung cấp các tính năng mới sau đây:
ADS 2.011,01 bao gồm:
Đa-Công nghệ, Đồng Thiết kế – môi trường thiết kế đa công nghệ đầu tiên và duy nhất thực sự của ngành công nghiệp
Tốc độ cao kỹ thuật số – IBIS-AMI SerDes mô hình mô phỏng đầu tiên và giải pháp toàn vẹn điện của ngành công nghiệp năng lượng điện?
Solvers tích hợp điện – cho nhanh hơn, mô phỏng chính xác hơn, và một mô hình sử dụng mới mà làm cho nó dễ dàng hơn để cài đặt và chạy trên mặt 3D và mô phỏng điện 3D đầy đủ
Dữ liệu điều khiển – có sẵn dữ liệu để thiết kế và mô phỏng trong một vài cú nhấp
Cải tiến Giao diện mới – khả năng bố trí và hiệu suất xử lý phức tạp ngày càng tăng
Hàng chục cải tiến khác – bao gồm cả các biểu tượng thiết kế lại để bố trí và lệnh menu, tuyến tính mô phỏng tăng tốc, khả năng hiển thị dữ liệu rộng hơn, và cải thiện mô hình đường dây truyền tải
ADS 2.011,05 xây dựng trên các phiên bản 2011,01 phát hành. Ngoài các thông tin cho 2011,01 khả năng liệt kê ở trên,còn có:
Cải thiện hiệu suất mô phỏng cho các tập tin X-tham số lớn – Một tính năng giảm mô hình mới cho phép bạn cải thiện hiệu suất khi mô phỏng với X-thông số.
Cải thiện sản lượng in ấn và PDF – Một số cải tiến để in ấn đồ, bố trí, và dữ liệu hiển thị.
Một cú nhấp chuột HSPICE mã hóa – Đơn giản hóa thế hệ của các mô hình vi mạch IP được bảo vệ.
xuất GDSII – khả năng lập bản đồ lớp đơn giản và tự động.
Hỗ trợ Gerber – Đối với những khách hàng vẫn yêu cầu W2322 Gerber Liên minh phần tử trong công việc thiết kế của họ.
Lưu ý: Tính đến ADS 2009 cập nhật 1, xuất Gerber đã được bao gồm với Giao diện W2321 ADS (và E8902). Người sử dụng nên đánh giá ADS Gerber cho phù hợp để thay thế cho W2322 Gerber Union Element
Solaris Hỗ trợ – Hỗ trợ cho các phiên bản 64-bit của Solaris 10.
Đầu vào của khách hàng – Hơn 160 khách hàng yêu cầu cải tiến và đã được cải tiến.

Price:  50K

Leave a Reply