File cài đặt phần mềm điện thông minh MEP AUTODESK FABRICATION CAMDUCT V2014

 

cduct

AUTODESK FABRICATION CAMDUCT V2014-ISO| 478 Mb

 
Phần mềm thiết kế và thể hiện các hệ thống điện thông minh MEP
phần mềm Autodesk Fabrication giúp thể hiện thông tin toàn diện của các tòa nhà BIM, liên quan đến điện, cơ khí, hệ thống bơm của  các nhà thầu. Sử dụng các mô hình theo chính chuẩn của các nhà sản xuất giúp dự đoán các thông số liên quan tốt hơn, hệ thống tòa nhà chính xác hơn, và tác động trực tiếp đến hạ tầng MEP
Bộ Autodesk Fabrication gồm có:
Autodesk Fabrication CADmep
Lên chi tiết, hoạch định và chuẩn bị mô hình cho hạ tầng MEP
Autodesk Fabrication ESTmep
Dùng cho quá trình ước lượng
Tạo các mô hình chính xác hơn để có thể đảm nhận tốt công việc và giảm giá thành
Autodesk Fabrication CAMduct
Dành cho nhà sản xuất
Kiểm soát quá trình sản xuất của hạ tầng.
 

50k/CD

Leave a Reply