Home Uncategorized File cài đặt phần mềm ESRI CityEngine 2012 Advance

File cài đặt phần mềm ESRI CityEngine 2012 Advance

by yen_ty
45 views

z

ESRI CityEngine 2012.1 Advanced | 1.91 GB

Tạo ra mô hình thành phố tuyệt đẹp trong thời gian ngắn hơn với phần mềm ESRI CityEngine với bộ công cụ linh hoạt để mô hình hóa 3D thành phố trong quy hoạch đô thị, kiến trúc, mô phỏng, phát triển game, và sản xuất phim.
CityEngine cung cấp một bộ đầy đủ các công cụ cho các ngành công nghiệp hàng đầu để tổng hợp dữ liệu không gian địa lý, đặt ra và chỉnh sửa các mạng đường phố, tạo và sửa đổi các tòa nhà, tạo hồ sơ đường 3D và phân phối bối cảnh đường phố, kiểm soát hình dạng của đường chân trời, và phân tích các dự án quy hoạch đô thị.
Tìm hiểu về ESRI
ESRI truyền cảm hứng và cho phép con người tác động tích cực vào tương lai của họ thông qua một sự hiểu biết sâu sắc hơn về địa lý thế giới đang thay đổi xung quanh họ.
Các chính phủ, các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp, các viện nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ tin tưởng chúng tôi để tổng hợpphân tích kiến ​​thức mà họ cần để đưa ra quyết định quan trọng để định hình hành tinh. Trong hơn 40 năm qua, ESRI đã tạo dựng các mối quan hệ hợp tác với các đối tác cùng chia sẻ cam kết của chúng tôi để giải quyết những thách thức cấp bách nhất của trái đất bằng chuyên môn địa lý và những giải pháp hợp lý. Hôm nay, chúng tôi tin rằng địa lý là tâm điểm của một tương lai vững chắc hơn và bền vững. Tạo ra sản phẩm có trách nhiệm và giải pháp
 

50k/DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment