File cài đặt phần mềm mô phỏng sử dụng máy CNC SSCNC

 

Nanjing Swansoft CNC Simulator 6.70 DC101611 Multilingual | 196 MB

Phần mềm này mô phỏng giống hệt một chiếc máy CNC ngoài thực tế.Nếu sử dụng tốt phần mềm này, ta sẽ sử dụng tốt phần mềm CNC ngoài thực tế khi thực hiện gia công các chi tết khuôn.

.
Phần mềm dùng để mô phỏng quá trình máy CNC hoạt động. Với giao diện là tất cả các bộ phận của máy CNC ( bảng điều khiển, thân máy) như trong thực tế. Đây là phần mềm rất lý thú cho các bạn muốn học lập trình và vận hành máy CNC nhưng chưa có điều kiện có máy sống để học.
dvdsscnc

50k/CD